Handels- og leveringsbetingelser

 

Webshoppen inshopdk.com ejes af
inshopdk ApS
Juliesmindevej 12
4180 Sorø
CVR. 41930535
Tlf: +45 4494 2515
Mail: info@inshopdk.com

 

Køb og bestilling af varer
Det forudsættes, at køber er bekendtgjort med nedenstående handels- og leveringsbetingelser.  En bestilling gennemført i webshoppen anses som accept af tilbud fra købers side. Fremsendes der derimod et tilbud påføres det, hvor lang tid tilbuddet er gældende. Såfremt der inden igangsættelse af tilbuddet er sket ændringer af moms, told eller afgifter - eller som følge af et folketingsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet, der kan afstedekomme uforudsete tillæg og omkostninger, har inshopdk ret til at indregne disse i tilbudsprisen.

Det foreligger køberen altid at kontrollere ordrebekræftelsen fra inshopdk. Leveringstider for kundespecifikke varer er altid præliminære og inshopdk er ikke ansvarlig for forsinkelser udenfor vores kontrol.

Da inshopdk udelukkende sælger til virksomheder (B2B) i forhold til aftaleloven, er købet ikke omfattet af købeloven.

 

Priser
Alle priser, som er angivet på varer, tilbud - mundtligt som på skrift - er angivet eksklusive moms og fragt med mindre andet er angivet.

Inshopdk foretager generelt ikke anbrud på colli. Ønskes andre størrelses colli skal det derfor aftales separat og kan medføre ekstra omkostninger.

For bestillinger under DKK 750,00 faktureres en administrativ omkostning på DKK 50,00.

Forsinket betaling opkræves med en rente på 2% pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af rykker opkræves et beløb på DKK 100,- pr. rykker.

Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer.

 

Betaling
Det er muligt at betale med følgende:

Dankort (gebyrfrit)

Visa Dankort (gebyrfrit)

Internationale kort. (gebyr på 1,25% af totalen opkræves på dansk udstedt Mastercard, Visa, Visa Electron og Maestro. På udenlandsk udstedt Mastercard, Visa, Visa Electron ogMaestro opkræves et gebyr på 3,75%). Disse er gebyrer udstedt af PBS

Betaling med EAN nr. er muligt for offentlige institutioner og mod indgåelse af betalingsaftale for virksomheder med gyldigt EAN nr.

Betalingsfrister:

Hvis intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne for erhvervskunder altid netto 14 dage. For offentlige institutioner er det dog netto 30 dage.

 

Levering
Inshopdk fakturerer fragt for alle forsendelser eller sender på kundens fragtaftale.

Ønskes anden eller hurtigere levering end standard, ind bæring af gods, særskilt advisering eller lignende kan dette tilbydes mod ekstra afgift.

Husk altid at angive korrekt leveringsadresse og kontaktinformationer. Ekstra gebyrer for korrektion af disse oplysninger kan ellers blive opkrævet.

Lagerførte varer leveres sædvanligvis indenfor 1-2 hverdage. Leveringsdatoen som angives på ordrebekræftelsen, er den dag godset forlader inshopdk eller leverandør´s lager. inshopdk er ikke ansvarlig for forsinkelser relateret til transporten.

Kontroller altid leverancen ved modtagelse af godset. Eventuelle transportskader skal omgående rapporteres til transportøren og inshopdk. Ved fejlbestilling af varer er kunden selv ansvarlig for returfragten. Ud pakkede/anvendte varer, bestillingsvarer, kundespecifikke varer og produkter med logo kan ikke returneres.

EUR og engangspaller faktureres ifølge gældende prisliste.

Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab lager medmindre andet er skriftligt aftalt. Ordren anses som leveret, når varen er videregivet til speditør. 

 

Modtagelse og reklamation
Ved modtagelsen er køber forpligtet til at gennemgå forsendelsen, inden transportør forlader stedet. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til inshopdk indenfor 3 dage fra levering. Undlader køber at benytte denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler.

inshopdk forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler (se produktgaranti).

Reklamationer angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Sørg venligst for dokumentation på evt. transportskader samt skader på varer, evt med billeder.

inshopdk har intet ansvar for drift tab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

 

Produktions- og produktudviklingsrettigheder
Varer udviklet af inshopdk ApS må ikke kopieres jfr. bl.a. dansk markedsføringslovs regler herom.

Al tegningsmateriale, forslag og tilbud er inshopdk ApS ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres ellers stilles til rådighed for andre uden skriftlig tilladelse fra inshopdk ApS

 

Returvarer  
Der tages kun varer retur efter aftale med inshopdk og kun i original emballage.

Varer og emballage skal være ubeskadiget.

Returvarer sendes retur for købers regning og risiko. inshopdk forbeholder sig ret til 20% fradrag af fakturabeløbet til håndtering, dog minimum 100,00 kr.

Alle varer sendes retur til:

Inshopdk ApS

Juliesmindevej 12

4180 Sorø

Det tilrådes at returnere varerne med selskaber, hvor forsendelsen kan spores. Inshopdk tager ikke ansvar for varer sendt retur uden pakkesporing

Bestillingsvarer, kundespecifikke varer samt produkter med logo tages ikke retur.

 

Ejendomsret
inshopdk Aps forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og leveringsomkostninger er betalt af køber.  

Indtil hele fakturabeløbet er betalt, skal køber have forsikret alle varerne mod tyveri, vandskade og brand til fuld nyværdi.

 

Produktgaranti
Inshopdk ApS yder 12 mdr. produktgaranti mod produktfejl, såfremt det kan tilskrives fejl i konstruktionen eller dennes fremstilling. Undtaget er dog SOOPL fashion trolley, hvor der fra producentens side kun ydes 6 mdr. produktgaranti.

Denne garanti forpligter sælger til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer.

Ombytning eller udbedringer finder sted hos inshopdk ApS

Produktgarantien dækker ikke, hvis fejlen kan tilskrives slitage, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brug eller mangler, som køber skulle have opdaget ved modtagelsen.

 

Produktansvar
Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, medens leverancer er i købers besiddelse.

Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, monteret af køber eller på produkter, hvori sådanne indgår.

Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, inshopdk Aps måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde inshopdk Aps skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Inshopdk ApS og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverancen.

 

Prøver, afbestillinger og reklamation
For inshopdk indebærer bestilling af prøver, at tilbudte pris er accepteret og at kunden har til hensigt at afgive ordre efter godkendelse af prøven. Omkostninger for prøven fremgår af tilbuddet.

For kundespecifikke varer og trykte produkter gælder signeret korrektur som grænse for afbestilling. Tilbud angiver, hvad som gælder for prøver fra gang til gang.

Reklamation skal ske senest 5 dage efter modtagelse af varer og meddeles inshopdk. Reklamation skal foretages skriftligt og på forespørgsel skal prøven kunne sendes til inshopdk. Varen må ej anvendes.

 

Produktafvigelser
inshopdk efterstræber altid at alle produkter skal produceres efter ønskede mål. Der findes dog produktionstekniske aspekter som kan føre til mindre afvigelser, som anses som acceptable.

 

Kvantitetsafvigelse
Over- og underleveranser på optil 10% er indenfor fejlmarginalen for produktionen og anses som godkendt.

 

Størrelsesafvigelse
For poser i plast kan størrelsen afvige med +/- 1 cm (dobbelt op for poser som er tyndere end 31 my). For poser i papir kan størrelsen afvige med +/- 1 cm.

 

Tykkelsesafvigelse
For poser i plast kan tykkelsen afvige med +/- 9% (genvundet materiale har generelt størst afvigelse). For poser i papir kan gramvægten per m2 afvige med +/- 5% per kvadratmeter.

 

Tryk- og farveafvigelse
For alle trykte produkter kan afvigelse i nuance og farve forekomme i produktionen. Inshopdk kan ikke give nogen garanti på, at varer i forskellige materialer, fx papir og plast har 100% farvematch. Ad erfaring bliver udfaldet dog rigtig godt og dette er sjældent et problem. Inshopdk anvender fortrinsvis PANTONE farver til trykning og som almen farvereference. Husk at angive om det skal være COATED eller UNCOATED i forbindelse med din bestilling.

Trykoverflader på 100% kan forekomme at have et par millimeters utrykt overflade yderst ved kanterne. For det meste handler det om en hvid gribekant. Trykkets placering kan variere med +/- 5% i forhold til godkendt korrektur og prøve.

Ved brug kan trykte farver afsmitte og reagere forskelligt, afhængig af materialet. Normalt kan dette forhindres med en beskyttende lak eller laminering. Det foreligger kunden at teste dette. Ovenstående afvigelser er ikke reklamations berettigede og inshopdk giver ingen erstatning for eventuelle skader som skulle opstå grundet dette.

For naturmateriale og genvundet materiale kan farve og form (fx revner i træbøjler) variere over tid. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Bøjler der udsættes for høje temperaturer, køres i damptunnel, steamer eller lignende, sker på kundens eget ansvar. Eventuelle afvigelser er ikke grund for reklamation.

 

Grundlag for tryk
Inshopdk ønsker tryk fil fremsendt i et af filformaterne PDF, EPS, AI eller PSD. Filerne skal være vektoriserede. Filer som inshopdk skal bearbejde for at kunne anvendes, faktureres ifølge aftale.

Laveste opløsning er 300dpi.

Farver skal altid angives i PANTONE, coated eller uncoated.

For tryk i CMYK garanteres ikke 100% farvematchning. Der er kundens ansvar at meddele og levere farveprøver til inshopdk.

Tomme tryk skabeloner kan leveres af inshopdk efter forespørgsel.

Inshopdk tilbyder hjælp med layout og originalbearbejdning. Se separat prisliste/tilbud.

Korrigering af korrektur på kundens forespørgsel faktureres med DKK 495,- per ændring.

 

Klichéomkostninger
Er tilføjet separat i de fleste tilfælde. Prisen på klichéen afhænger af antallet af farver og tryk overflade samt typen af tryk. Klichéens levetid afhænger af slitage og tid mellem produktionerne. Ofte er klichéomkostningen en engangsomkostning og kan anvendes til flere produktioner.

 

Poseafgift
Ved køb af plast- og papirsposer tillægges der afgift i kassen ifølge emballageafgiftsloven.

Gældende satser er DKK 30,00 pr. kg. for papirsposer og DKK 66,00 pr. kg for plastposer

 

Lovvalg og værneting
Alle handler er omfattet af ” Den internationale løsørekøbslov” (lovbekendtgørelse nr. 722 af 24.10.1986).

Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Force Majeure
Hændelser udenfor inshopdk ApS kontrol, så som krig, naturkatastrofer, ekstreme vejrsituationer, arbejdskonflikt eller anden omstændighed som påvirker inshopdk´s mulighed for at opfylde sine forpligtelser – frigør inshopdk ApS fra ethvert ansvar. Inshopdk ApS skal informere kunden, hvis Force Majeure anvendes.

 

Inshopdk ApS
Tilbud, aftaler, korrektur, tegninger og andre dokumenter imellem inshopdk og kunden må ikke videregives til tredje part uden inshopdk´s godkendelse. Hvis ikke andet aftales forbeholder inshopdk sig retten til at præsentere kunde tilpassede varer i egen markedsføring.