Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Webshoppen inshopdk.com ejes af:
inshopdk ApS
Juliesmindevej 8
4180 Sorø
CVR nr: 41930535
Email: info@inshopdk.com
Tlf: +45 4494 2515

Du kan trygt handle på www.inshopdk.com. inshopdk anvender en godkendt betalings-gateway, der sørger for, at din betalingsordre sendes krypteret til godkendt betalingsudbyder. Det er derfor sikkert at betale med betalingskort hos os

Priser

Alle priser på inshopdk.com vises i DKK excl moms og fragt

Da inshopdk udelukkende sælger til virksomheder (B2B) i forhold til aftaleloven, er købet ikke omfattet af købeloven.

Betaling

Vi tilbyder 3 forskellige betalingsmetoder

-Betalingskort: Du kan anvende Dankort, Visa/Dankort, Visa Elektron, Maestro, MasterCard, JCB og American Express. Beløbet hæves først
på dit betalingskort, når pakken er afsendt fra inshopdk
-Betaling med faktura: Hvis intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne for erhvervskunder 14 dage netto
-EAN-faktura:  Elektronisk fakturering til offentlige institutioner.  Betaling via EAN kan kun foretages af offentlige institutioner i Danmark, som har et gyldigt EAN-nummer. Levering skal ske til institutionens adresse

Vi opkræver ikke kort- og faktureringsgebyr

Fragt

Vi leverer med GLS i  hele Danmark til følgende:

-GLS pakkeshops
-Erhvervs adresser og offentlige institutioner
-Efter aftale på privat adresser

Fragt prisen andrager kr. 65,00 pr. cll op til 20 kg. Undtaget kan dog være varer i store emballager

Levering

Inshopdk fakturerer fragt for alle forsendelser eller sender på kundens fragtaftale

Ønskes anden eller hurtigere levering end standard, indbæring af gods, særskilt advisering eller lignende kan dette tilbydes mod ekstra afgift

Husk altid at angive korrekt leveringsadresse og kontaktinformationer. Ekstra gebyrer for korrektion af disse oplysninger kan ellers blive opkrævet

Lagerførte varer leveres sædvanligvis indenfor 1-2 hverdage. Leveringsdatoen som angives på ordrebekræftelsen, er den dag godset forlader inshopdk eller leverandør´s lager. Inshopdk er ikke ansvarlig for forsinkelser relateret til transporten

Modtagelse og reklamation

Ved modtagelsen er køber forpligtet til at gennemgå forsendelsen, inden transportør forlader stedet. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til inshopdk indenfor 3 dage fra levering. Undlader køber at benytte denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler

inshopdk forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler 

Reklamationer angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Sørg venligst for dokumentation på evt. transportskader samt skader på varer, gerne med billeder

inshopdk har intet ansvar for drift tab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering

Produktions- og produktudviklingsrettigheder

Varer udviklet af inshopdk ApS må ikke kopieres jfr. bl.a. dansk markedsføringslovs regler herom.

Al tegningsmateriale, forslag og tilbud er inshopdk ApS ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres ellers stilles til rådighed for andre uden skriftlig tilladelse fra inshopdk ApS

Returnering af varer

Der tages kun varer retur efter aftale med inshopdk og kun i original emballage

Varer og emballage skal være ubeskadiget

Returvarer sendes retur for købers regning og risiko

Alle returvarer skal sendes til:

Inshopdk ApS

Juliesmindevej 8

4180 Sorø

Det tilrådes at returnere varerne med selskaber, hvor forsendelsen kan spores. Inshopdk tager ikke ansvar for varer returneret uden pakkesporing

Bestillingsvarer, kundespecifikke varer samt produkter med logo tages ikke retur

Ejendomsret

inshopdk Aps forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og leveringsomkostninger er betalt af køber.  

Indtil hele fakturabeløbet er betalt, skal køber have forsikret alle varerne mod tyveri, vandskade og brand til fuld nyværdi.

Produktgaranti 

Inshopdk ApS yder 12 mdr. produktgaranti mod produktfejl, såfremt det kan tilskrives fejl i konstruktionen eller dennes fremstilling. Undtaget er dog SOOPL fashion trolley, hvor der fra producentens side kun ydes 6 mdr. produktgaranti.

Denne garanti forpligter sælger til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer

Ombytning eller udbedringer finder sted hos inshopdk ApS

Produktgarantien dækker ikke, hvis fejlen kan tilskrives slitage, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brug eller mangler, som køber skulle have opdaget ved modtagelsen

Produktansvar

Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, medens leverancer er i købers besiddelse

Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, monteret af køber eller på produkter, hvori sådanne indgår

Inshopdk ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab

I den udstrækning, inshopdk Aps måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde inshopdk Aps skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom

Inshopdk ApS og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverance

Prøver, afbestillinger og reklamation

For inshopdk indebærer bestilling af prøver, at tilbudte pris er accepteret og at kunden har til hensigt at afgive ordre efter godkendelse af prøven. Omkostninger for prøven fremgår af tilbuddet

For kundespecifikke varer og trykte produkter gælder signeret korrektur som grænse for afbestilling. Tilbud angiver, hvad som gælder for prøver fra gang til gang

Reklamation skal ske senest 5 dage efter modtagelse af varer og meddeles inshopdk. Reklamation skal foretages skriftligt og på forespørgsel skal prøven kunne sendes til inshopdk. Varen må ej anvendes

Produktafvigelser

inshopdk efterstræber altid at alle produkter skal produceres efter ønskede mål. Der findes dog produktionstekniske aspekter som kan føre til mindre afvigelser, som anses som acceptable.

Kvantitetsafvigelse

Over- og underleveranser på optil 10% er indenfor fejlmarginalen for produktionen og anses som godkendt.

Størrelsesafvigelse

For poser i plast kan størrelsen afvige med +/- 1 cm (dobbelt op for poser som er tyndere end 31 my). For poser i papir kan størrelsen afvige med +/- 1 cm.

Tykkelsesafvigelse

For poser i plast kan tykkelsen afvige med +/- 9% (genvundet materiale har generelt størst afvigelse). For poser i papir kan gramvægten per m2 afvige med +/- 5% per kvadratmeter.

Tryk- og farveafvigelse

For alle trykte produkter kan afvigelse i nuance og farve forekomme i produktionen. Inshopdk kan ikke give nogen garanti på, at varer i forskellige materialer, fx papir og plast har 100% farvematch. Af erfaring bliver udfaldet dog rigtig godt og dette er sjældent et problem. Inshopdk anvender fortrinsvis PANTONE farver til trykning og som almen farvereference. Husk at angive om det skal være COATED eller UNCOATED i forbindelse med din bestilling.

Trykoverflader på 100% kan forekomme at have et par millimeters utrykt overflade yderst ved kanterne. For det meste handler det om en hvid gribekant. Trykkets placering kan variere med +/- 5% i forhold til godkendt korrektur og prøve.

Ved brug kan trykte farver afsmitte og reagere forskelligt, afhængig af materialet. Normalt kan dette forhindres med en beskyttende lak eller laminering. Det foreligger kunden at teste dette. Ovenstående afvigelser er ikke reklamations berettigede og inshopdk giver ingen erstatning for eventuelle skader som skulle opstå grundet dette.

For naturmateriale og genvundet materiale kan farve og form (fx revner i træbøjler) variere over tid. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Bøjler der udsættes for høje temperaturer, køres i damptunnel, steamer eller lignende, sker på kundens eget ansvar. Eventuelle afvigelser er ikke grund for reklamation.

Grundlag for tryk

Inshopdk ønsker tryk fil fremsendt i et af følgende filformater PDF, EPS eller AI. Filerne skal være vektoriserede. Filer som inshopdk skal bearbejde for at kunne anvendes, faktureres ifølge aftale

Laveste opløsning er 300dpi

Farver skal altid angives i PANTONE, coated eller uncoated

For tryk i CMYK garanteres ikke 100% farvematchning. Der er kundens ansvar at meddele og levere farveprøver til inshopdk

Tomme tryk skabeloner kan leveres af inshopdk efter forespørgsel

Inshopdk tilbyder hjælp med layout og originalbearbejdning. Separat tilbud fremsendes

Korrigering af korrektur på kundens forespørgsel faktureres efter gældende priser og separat tilud fremsendes

Klichéomkostninger

Er tilføjet separat i de fleste tilfælde. Prisen på klichéen afhænger af antallet af farver og tryk, overflade samt typen af tryk. Klichéens levetid afhænger af slitage og tid mellem produktionerne. Ofte er klichéomkostningen en engangsomkostning og kan anvendes til flere produktioner

Poseafgift

Ved køb af plast- og papirsposer tillægges der afgift separat ifølge emballageafgiftsloven

Gældende satser er DKK 30,00 pr. kg. for papirsposer og DKK 66,00 pr. kg for plastposer

Lovvalg og værneting

Alle handler er omfattet af ” Den internationale løsørekøbslov” (lovbekendtgørelse nr. 722 af 24.10.1986)

Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København

Force Majeure

Hændelser udenfor inshopdk ApS kontrol, så som krig, naturkatastrofer, ekstreme vejrsituationer, arbejdskonflikt eller anden omstændighed som påvirker inshopdk´s mulighed for at opfylde sine forpligtelser – frigør inshopdk ApS fra ethvert ansvar. Inshopdk ApS skal informere kunden, hvis Force Majeure anvendes

Inshopdk ApS

Tilbud, aftaler, korrektur, tegninger og andre dokumenter imellem inshopdk og kunden må ikke videregives til tredje part uden inshopdk´s godkendelse. Hvis ikke andet aftales forbeholder inshopdk sig retten til at præsentere kundetilpassede varer i egen markedsføring

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 8. februar 2022